Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sedan oktober 2018 har RUM ytterligare IT-verktyg kopplade till sig, denna gång i form av Atlassians verktyg Jira och Confluence. Jira är ett agilt planerings- och projekthanteringssystem som förenklar och delar upp projektets olika delar. Confluence är ett publiceringsverktyg som primärt är avsett för supporthantering och viss projekthantering.

Inledningsvis har RUM:s IT-support gått över till att använda Jira och Confluence i den dagliga verksamheten, medan den övriga verksamheten kommer migreras allteftersom det blir aktuellt.

Även distrikt kan få tillgång till dessa tjänster kostnadsfritt genom att kontakta support@rum.se.


Nästa steg i IT-utvecklingen hos RUM är att integrera Office 365-inloggningen med WordPress, Jira och Confluence. Detta innebär att det på sikt kommer vara möjligt att använda ditt fornamn.efternamn@rum.se-konto till i princip alla RUM:s e-tjänster, bortsett från eBas som inte ligger i RUM:s driftmiljö.

Något planerat datum finns ännu inte för denna integration, men planeras genomföras under våren 2019. I samband med detta kommer även det trådlösa nätverket på RUM:s kansli börja använda samma inloggning som för Office 365, i ett led att ytterligare stärka RUM:s säkerhet.

För mer frågor gällande RUM:s IT, vänligen kontakta support@rum.se eller adrian.munther@rum.se.

  • No labels
Write a comment…