Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enligt det nya datalagringsdirektivet är det inte tillåtet att spara alla filer i molnet. I vissa fall kräver särskilt viktiga uppgifter att dessa sparas lokalt. För detta ändamål har RUM en NAS som fungerar som lokal hårddisk, tillgänglig för dem som har behörighet.

Observera att du måste beställa inloggning från IT-supporten för att kunna använda denna tjänst.

steg-för-steg guide (Windows)

 1. Se till att du antingen är ansluten till RUM:s nätverk via WiFi eller VPN, beroende på om du är på kansliet eller inte. Är du inte på plats fysiskt på RUM:s kansli kopplar du upp dig via VPN. 
 2. Öppna antingen startmenyn genom knappen längst till vänster i nederdelen på skärmen, alternativt tryck på sökikonen näst längst till vänster i nederdelen på skärmen. Skriv Den här datorn på tangentbordet.

 3. I den övre delen av fönstret finns ett flertal ikoner. Leta efter Lägg till en nätverksplats och tryck på ikonen.

 4. Guiden Lägg till nätverksplats öppnas. Tryck på Nästa.
 5. På nästa sida väljer du Välj en anpassad nätverksplats. Tryck sedan på Nästa.

 6. I fältet Internet- eller nätverksadress skriver du \\10.13.13.13\[RESURS], där [RESURS] motsvarar den mapp du blivit tilldelad IT-supporten. Har du ingen resurs kan du inte ansluta dig. När du skrivit in vilken resurs det gäller trycker du sedan på Nästa.

 7. Om en ruta med rubriken Ange nätverksautentiseringsuppgifter och en röd textrad med texten Åtkomst nekad. visas följer du nedanstående steg. Annars går du vidare till steg 10.

 8. Klicka på länken Fler alternativ. Klicka på Använd ett annat konto.
 9. I fältet Användarnamn skriver du \\10.13.13.13\[användarnamn], där [användarnamn] är det användarnamn du fått från IT-supporten. Det är viktigt att du även skriver in tecknen före användarnamnet, exempelvis \\10.13.13.13\testtestsson.
 10. I fältet Lösenord skriver du in det lösenord du blivit tilldelad IT-supporten. När du är färdig trycker du på OK.
 11. Om anslutningen lyckas kommer du kunna skriva in vad den nya nätverksmappen ska heta. Tryck sedan på Nästa.
 12. När du är färdig trycker du sedan på Slutför.

När du är färdig hittar du anslutningen under Den här datorn. Dit kan du gå varje gång du behöver spara exempelvis en fil. Samtliga program kommer se anslutningen som en mapp med sin filstruktur.

Vill du skapa en genväg till anslutningen kan du högerklicka på den och trycka på Skapa genväg. En guide kommer då öppna där du kan välja var du vill skapa genvägen, exempelvis på skrivbordet.


Relaterade artiklar

Write a comment…