Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

---Början på signatur---

[Förnamn] [Efternamn], [titel/roll] [distrikt/kansli/fs/kommité]

Telefon XXX-XXX XX XX
fornamn.efternamn@rum.se
www.rum.seRUM, Riksförbundet Unga Musikanter, har ca 40 000 medlemmar och är Sveriges största musikorganisation för ungdomar. Vi anordnar festivaler, kurser, konserter m.m. och verkar för att unga ska få möjlighet att utveckla sitt musikintresse.

---Slut på signatur---

Om du inte får med dig logotypen när du klistrar in informationen kan du ladda ned den till din dator och ladda upp i Outlook. Det gör du genom att klicka på bildikonen till vänster om fet-textknappen. Observera att vi under 2018 nyttjar RUM:s 40-årslogotype. 2019 kommer RUM:s vanliga logotype att användas som du hittar här.

RUM:s 40-årslogotype: http://www.rum.se/mailsignatur/rum40ar_mail.png


Info

Observera att signaturen inte automatiskt överförs till dina andra enheter. Därför måste du lägga till den manuellt i Outlook, Outlook Online, Outlook för iOS/Android och andra E-postklienter du använder.

Relaterade artiklar

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesITFAQ
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("office365","office","e-postsignatur","signatur","online","outlook","mail") and type = "page" and space = "ITFAQ"
labelsoffice365 office outlook online mail signatur e-postsignatur

...