Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Börja med att se till att du har uppkoppling mot Internet (kabel eller WiFi spelar ingen roll).
 2. Ladda ned säkerhetsprogramvaran Bitdefender Endpoint Protection här. Programmet installeras automatiskt och tar bort eventuella tidigare säkerhetsprogram.
 3. Ladda ned drivrutinerna till Ricoh-skrivarna här. Packa sedan upp ZIP-filen.
  1. Börja med att installera Ricoh MP C3003.
   1. Gå in i mappen ”Ricoh MP C3003”.
   2. Dubbelklicka på RP_SETUP64.EXE. Programmet kommer att ladda någon minut innan installationen påbörjas – bli därför inte orolig om det tar lång tid.
   3. När installationsfönstret öppnas trycker du först på ”Jag accepterar avtalet” och tryck sedan på ”Nästa”.
   4. Välj ”Lägg till en ny skrivare” och tryck sedan på ”Nästa”.
   5. Välj ”Anslut till en skrivarport eller LAN”. Under väljer du ”Sök skrivare efter angiven IP-adress”.
   6. Om nästa sida visar tre steg om att kontrollera att strömmen är igångslagen på skrivaren och att nätverkskabeln är inkopplad trycker du på ”Nästa”.
   7. I det nya fönstret som öppnas skriver du in IP-adressen: 10.13.11.11. Tryck sedan på ”OK”.
   8. I nästa fönster som öppnas markerar du vilken skrivare som ska användas. Gå ned i listan och leta efter Ricoh MP C3003 PCL 6_2. Markera bocken till vänster om namnet. Tryck på användarkod i trädet precis nedanför och skriv in din användarkod i det vita fältet under (användarkod får du från RUM:s kansli). Markera också bocken för ”Standardskrivare” om du vill att den ska vara detta. Tryck sedan på fortsätt.
   9. Skrivaren håller nu på att installeras. När programmet är klart visas ett nytt fönster med en uppmaning om att starta om datorn. Markera ”Ja, starta om nu” och tryck sedan på ”Slutför”.
 4. Installera sedan Ricoh MP C307.
  1. Gå in i mappen ”Ricoh MP C307”.
  2. Dubbelklicka på ”RV_SETUP.exe”. Ett nytt fönster kommer öppnas.
  3. Markera ”Godkänner” och tryck sedan på ”Nästa”.
  4. Markera ”Nätverk” och tryck sedan på ”Nästa”.
  5. Härnäst väljer du den enhet som du vill lägga till. Du kommer förmodligen enbart kunna lägga till en. Hittar du den inte trycker du på ”Klicka om du inte hittar enhet”. Om du hittar den går du vidare till steg 9.
  6. Markera ”Ange enhetens IP-adress”. Tryck sedan på ”Nästa”.
  7. Skriv in 10.13.13.12 i det vita fältet. Tryck sedan på ”Sök”.
  8. Markera sedan ”MP C307” i listan nedanför och tryck på ”Nästa”.
  9. Programmet kommer nu att installera drivrutinerna. När programmet visar ”Slutför” trycker du på ”Avsluta”. Observera att skrivarens namn nu heter ”PCL6 V4 Driver For Universal Print”.
  10. Gå till ”Kontrollpanelen” på startmenyn. Gå vidare till ”Enheter och Skrivare”. Högerklicka på PCL6 V4 Driver for Universal Print”. Tryck på ”Egenskaper för skrivare”.
  11. I fältet innehållande texten ”PCL6 V4 Driver for Universal Print” tar du bort den gamla texten och skriver istället ”Ricoh MP C307” eller något annat lämpligt som göra att du enkelt hittar skrivaren i framtiden.
  Installera Microsoft Office från Office-portalen. Du behöver en RUM.se-adress för att kunna göra detta.

...