Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Som standard är inte filuppladdning aktiverad för att spara filer på servern. Denna guide går igenom hur detta aktiveras.

steg-för-steg guide

I den här guiden går vi igenom hur du skapar ett formulär som sparar uppladdade filer på webbservern. Detta alternativ är endast nödvändigt om du tänker använda posterna som sparas ned i Caldera Forms - skickar du filerna via mail behöver du inte ta hänsyn till den här guiden.

...