Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Lade till bilder och text till färdig artikel

Formulärspluginet Caldera Forms har stöd för export av data som samlas in genom formulär i WordPress. Denna guide går igenom hur exporten går till.

steg-för-steg guide

Exportera från wordpress

 

Öppna i excel och välj spara som

 

 

 

Där markeringen är ändra alternativ till det i bilden nedan

 

 

Dela upp så det hamnar i varsin kolumn

 

 

 

Ersätt märkliga tecken, Ctrl+H

 

 

Observera att export av poster endast fungerar om formuläret är inställt på att spara posterna i formuläret!

 1. Börja med att logga in i Adminpanelen i WordPress. Du når Adminpanelen på https://www.rum.se/wp-admin.
 2. Gå vidare till Caldera Forms i menyn.
 3. Leta reda på det formulär som du vill exportera (tryck inte på någon länk).
 4. När du hittat formuläret trycker du på Poster (visas nedan i gul markering).
  Image Added
 5. I fönstret visas nu alla sparade poster. Du kan nu välja att exportera dem. Tryck på "Exportera allt" (visas nedan i gul markering).
  Image Added
 6. En .csv-fil laddas nu ned i din webbläsare som du kan processa själv. Observera att viss textenkoderingen kan bli fel med Å, Ä och Ö och liknande tecken. Därför kan dessa tecken behöva bytas ut enligt nedan i Excel med Ctrl+H. För tillfället måste denna process göras manuellt så länge denna text är synlig, men IT-supporten håller i samråd med Caldera Forms på att försöka åtgärda detta problem.


ö -> ö

ä -> ä

Ã¥ -> å

 


Ã… -> Å

Ä -> Ä

Ö -> Ö

 


é -> éPage properties
hiddentrue
Besläktade problem

...