Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nästa steg i IT-utvecklingen hos RUM är att integrera Office 365-inloggningen med WordPress, Jira och Confluence. Detta innebär att det på sikt kommer vara möjligt att använda ditt fornamn.efternamn@rum.sekonto till -konto till i princip alla RUM:s e-tjänster, bortsett från eBas som inte ligger i RUM:s driftmiljö.

...