Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Enligt gällande datalagringsdirektiv kan inte alla filer hanteras i IT-molntjänster, utan lagras lokalt. I de fallen lagras dessa filer centralt på RUM:s kansli. För att komma åt dessa utifrån krävs att användarna ansluter till RUM:s VPN-tjänst. Observera att denna tjänst endast kan erbjudas personal samt ideella och externa parter efter godkännande från RUM:s IT-avdelning.

Innan du skapar VPN-uppkopplingen behöver du ha tillgång till ett användarkonto samt VPN:ets hemliga delade nyckel. Dessa uppgifter får du efter godkännande från RUM:s IT-avdelning. Saknar du dessa uppgifter skickar du in en begäran till support@rum.se så gör vi en prövning om det finns ett behov eller ej. Personal anställd av RUM har alltid tillgång till VPN på begäran.

När du är uppkopplad mot VPN är det nästan som att arbeta på kansliet. Du har tillgång till skrivare och lokala resurser som nätverkshårddiskar och annan teknik. Arbetar du på distans och kopplar upp mot oskyddade, öppna nätverk rekommenderar vi alltid att du är uppkopplad mot ett VPN för att minska risken för att viktig information avlyssnas i de fall kommunikationen inte är krypterad.

steg-för-steg guide (Windows)

 1. Tryck på sökikonen bredvid startmenyn i nedre vänstra hörnet.
 2. I fältet skriver du "Inställningar". När sökträffarna visas trycker du sedan på Inställningar.
 3. Gå sedan till Nätverk och VPN i den vänstra menyn.
 4. I menyn till vänster trycker du sedan på VPN.
 5. I fönsterdelen till höger visas dina nuvarande VPN-uppkopplingar. Tryck på Lägg till en VPN-anslutning.
 6. I det nya fönstret som öppnas skriver du in följande uppgifter:
  VPN-leverantör: Windows (inbyggt)
  Anslutningsnamn Valfritt (förslagsvis RUM VPN)
  Serverns namn eller adress: stitch.rum.se
  VPN-typ: L2TP/IPSec med i förväg delad nyckel
  I förväg delad nyckel: Den nyckel du blivit tilldelad RUM:s IT-support (fältet visas då du markerat VPN-typ)
  Användarnamn: Det användarnamn du blivit tilldelad RUM:s IT-support
  Lösenord: Det lösenord du blivit tilldelad RUM:s IT-support
  Om du vill spara användaruppgifterna för att inte behöva skriva in dina användaruppgifter kan du bocka i rutan Kom ihåg min inloggningsinformation.
  När du är färdig klickar du sedan på Spara.
 7. När du är färdig visas nu den nya VPN-uppkopplingen som ett objekt i listan. Genom att klicka på anslutningen får du upp flera knappar där du kan ändra inställningar eller ansluta VPN-uppkopplingen.
 8. Det går också att ansluta VPN-uppkopplingen genom att trycka på ikonen för nätverksuppkoppling vid klockan i skärmens nedre hörn (gulmarkerade ikonen). VPN-uppkopplingen visas då högst upp (rödmarkerade fältet). Genom att klicka på uppkopplingen visas en knapp med texten Anslut. När du är färdig med uppkopplingen klickar du på samma ställe för att koppla ned.


  Observera att det finns en känd bugg i Windows 10 som ibland inte låter VPN-uppkopplingen kopplas upp genom att att klicka på anslutningen via den gulmarkerade ikonen ovan. I de fallen behöver du gå in via Inställningar på startmenyn genom steg 1-4 ovanför och trycka på Anslut den vägen. Efter att ha gjort detta brukar genvägen via den gulmarkerade ikonen fungera.


steg-för-steg guide (Mac)

 1. Gå till Äpplemenyn i skärmens övre vänstra hörn. Tryck sedan på Systeminställningar.
 2. Tryck på Nätverk.
 3. I det nya fönstret trycker du på plustecknet i skärmens nedre del (se den rosamarkerade boxen).
 4. I det nya fönster som öppnas väljer du VPN i den övre rullgardinsmenyn kallad "Gränssnitt" först, för att därefter välja "L2TP över IPSec" i den undre kallad "VPN-typ". I Tjänstens namn skriver du vad du vill att den ska heta, exempelvis "RUM VPN". När du är färdig trycker du på "Skapa".
 5. En ny anslutning kallad "RUM VPN" kommer nu visas på skärmen. Härnäst är det dags att fylla i uppgifterna för att kunna ansluta till RUM:s nätverk. I fältet "Serveradress" skriver du stitch.rum.se. I fältet "Användarnamn" skriver du det användarnamn du fått tilldelat för VPN av IT-avdelningen. När du är färdig trycker du sedan på "Autentiseringsinställningar".
 6. I det nya fönstret går du till "Användarautentisering". Se till att "Lösenord" är förbockad och skriv sedan in ditt personliga lösenord du tilldelats av IT-avdelningen. Gå sedan ned till "Maskinautentisering". Se till att "Delad hemlighet" är förbockad och klistra där in den delade hemlighet/nyckel du blivit tilldelad av IT-avdelningen. Lämna "Gruppnamn" tomt. Tryck sedan på OK.
 7. För att slutföra installationen av VPN-uppkopplingen trycker du sedan på "Utför". Anslutningen har då sparats på din dator.
 8. För att koppla upp mot RUM:s VPN trycker du sedan på knappen "Anslut" som du alltid når via steg 1-2 i den här guiden. Du kan även klicka i bocken bredvid "Visa VPN-status i menyraden" för att alltid komma åt uppkopplingarna oavsett var du är på din dator.Info

Relaterade artiklar

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesITFAQ
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("vpn","personal") and type = "page" and space = "ITFAQ"
labelsvpn personal

Page properties
hiddentrue
Besläktade problem