Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Se till att du antingen är ansluten till RUM:s nätverk via WiFi eller VPN, beroende på om du är på kansliet eller inte. Är du inte på plats fysiskt på RUM:s kansli kopplar du upp dig via VPN. 
 2. Öppna antingen startmenyn genom knappen längst till vänster i nederdelen på skärmen, alternativt tryck på sökikonen näst längst till vänster i nederdelen på skärmen. Skriv Den här datorn på tangentbordet.

  Image Added
 3. I den övre delen av fönstret finns ett flertal ikoner. Leta efter Lägg till en nätverksplats och tryck på ikonen.

  Image Added
 4. Guiden Lägg till nätverksplats öppnas. Tryck på Nästa.
 5. På nästa sida väljer du Välj en anpassad nätverksplats. Tryck sedan på Nästa.

  Image Added
 6. I fältet Internet- eller nätverksadress skriver du \\10.13.13.13\[RESURS], där [RESURS] motsvarar den mapp du blivit tilldelad IT-supporten. Har du ingen resurs kan du inte ansluta dig. När du skrivit in vilken resurs det gäller trycker du sedan på Nästa.

  Image Added
 7. Om en ruta med rubriken Ange nätverksautentiseringsuppgifter och en röd textrad med texten Åtkomst nekad. visas följer du nedanstående steg. Annars går du vidare till steg 10.
  Image Added
 8. Klicka på länken Fler alternativ. Klicka på Använd ett annat konto.
 9. I fältet Användarnamn skriver du \\10.13.13.13\[användarnamn], där [användarnamn] är det användarnamn du fått från IT-supporten. Det är viktigt att du även skriver in tecknen före användarnamnet, exempelvis \\10.13.13.13\testtestsson.
 10. I fältet Lösenord skriver du in det lösenord du blivit tilldelad IT-supporten. När du är färdig trycker du på OK.
 11. Om anslutningen lyckades lyckas kommer guiden avslutas och du kommer kunna skriva in vad den nya nätverksmappen ska heta. Tryck sedan på Nästa.
  Image Added
 12. När du är klar klickar färdig trycker du sedan på Slutför.

  Image Added

När du är färdig hittar du anslutningen under Den här datorn. Dit kan du gå varje gång du behöver spara exempelvis en fil. Samtliga program kommer se anslutningen som en mapp med sin filstruktur.

...