Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I vissa fall kan det vara aktuellt att använda Office 365 med externa tjänster som Gmail och Hotmail. Office 365 har stöd för att kunna hämta mail externt, vilket denna guide tar upp.

Steg-för-steg guide

I den här guiden går vi igenom hur du använder Office 365 med en extern E-posttjänst. Observera att denna guide inte kommer gå igenom hur du vidarebefordrar din E-post till en valfri E-postadress!


För att genomföra den här åtgärden behöver du dina inloggningsuppgifter till Office 365, ha POP3 aktiverat på Office 365 (beställning av aktivering görs här) samt ha en E-posttjänst som tillåter att du kan hämta E-post via POP3 samt skicka mailen via en extern E-postserver (RUM:s E-postservrar). All E-post som inte skickas via RUM:s E-postservrar/Office 365:s servrar kommer att klassas som skräppost. Observera också att all anställd personal av RUM ej är berättigade att använda POP3 av backupskäl, utan hänvisas istället till Exchange ActiveSync eller Outlook.

Serverinställningar

POP3: outlook.office365.com, port 995 med SSL

SMTP: smtp.office365.com, port 587 med TLS

Autentiseringsuppgifter är desamma som för Office 365.

Så gör du i Gmail

I den här guiden går vi igenom hur du lägger upp ett konto i Gmail. Inställningarna som visas nedan är dock desamma för alla E-posttjänster. Observera att det endast går att lägga till ett POP3-konto i skrivbordsversionen av Gmail.

 1. Logga in i Gmail.
 2. Gå till Verktygsikonen uppe till höger på skärmen. Tryck på Inställningar.
 3. På Inställningssidan går du till fliken Konton och import.
 4. Scrolla ned på sidan tills du hittar Kolla E-post för andra konton.
 5. Tryck på Lägg till ett e-postkonto.
 6. I det nya fönstret skriver du in din RUM-adress. Tryck på Nästa.
 7. På nästa sida väljer du Importera e-post från mitt andra konto (POP3). Tryck på Nästa.
 8. På nästa sida skriver du in dina användaruppgifter. Användarnamnet är detsamma som din E-postadress. Lösenordet är samma som du loggar in i Office 365 med. POP-servern du anger är: outlook.office365.com, port 995. Se till att Använd alltid en säker anslutning (SSL) när du hämtar e-post är förbockad.
 9. Om dina användaruppgifter är korrekta och Gmail kan ansluta till ditt konto kommer du till en bekräftelsesida som visar att ditt konto har lagts till ordentligt. Markera Ja, jag vill kunna skicka E-post som [Adress]. Tryck på Nästa.
 10. Skriv in ditt namn du vill ska stå som avsändare för E-postkontot. Se till att Behandla som ett alias inte är förbockat. Tryck på Nästa steg.
 11. Den SMTP-server du ska använda är smtp.office365.com, port 587. Ditt användarnamn och lösenord är samma som du använder för att logga in i Office 365, det vill säga förnamn.efternamn@rum.se. Se till att Säker anslutning till TLSär markerad. Tryck sedan på Lägg till konto.
 12. Om du lyckas logga in kommer du nu behöva verifiera ditt konto. Det sker genom att en verifieringskod skickas till din nyligen tillagda adress. Håll därför utkik i brevlådan och se till att verifiera så fort som möjligt. Observera att det kan ta en stund innan mailet kommer till inkorgen.

Nu kan du använda Gmail med dit Office 365-konto. Observera att funktioner som kalender, global adressbok och liknande inte hämtas till Gmail via den här vägen, utan endast E-post. Övriga funktioner som Office Online, OneDrive och liknande fungerar precis som vanligt.


Relaterade artiklar

Write a comment…