Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att förenkla hanteringen av mailen kan RUM:s mailkonton läggas till på en mobiltelefon. I den här guiden finns möjlighet att lägga till ett mailkonto på både iOS- och Androidenheter.

steg-för-steg guide

I den här guiden går vi igenom hur du lägger till ditt mailkonto i din mobiltelefon.

Jämfört med ett vanligt mailkonto erbjuder ett Office 365-konto fler funktioner som synkroniserad kontaktlista, kalendrar anteckningar och naturligtvis E-post. För att få tillgång till alla dessa funktioner (som alltid är inkluderade i ditt Office 365-konto), behöver du lägga till kontot på rätt sätt.

För att lägga till ditt konto behöver du innan du börjar din E-postadress och ditt lösenord.

iPhone/iPad

Lägg till kontot via Mail-appen

 1. Gå till ”Inställningar”
 2. Gå till ”Konton och Lösenord” (”Konton och lösenord” lades till iOS 11. I äldre versioner går du till ”Mail”.)
 3. Tryck på ”Lägg till konto”
 4. Välj ”Exchange”, inte ”Outlook.com” eller ”Annat”.
 5. Skriv din E-postadress. Du behöver inte skriva någon beskrivning om du inte vill. Tryck ”Nästa”.
 6. I rutan som dyker upp, ”Vill du logga in på Exchange-kontot via Microsoft”, trycker du på ”Logga in”.
 7. I det nya fönstret som öppnas skriver du in ditt lösenord. Tryck sedan på ”Logga in”. I efterföljande fönster där du beviljar behörigheter för iOS Accounts trycker du på ”Acceptera”. Fönstret kommer därefter att stängas.
 8. Härnäst väljer du vad du vill synkronisera med din enhet. Välj de alternativ som passar dig. Vill du ha tillgång till mail behöver ”Mail” vara aktiverat. Tryck sedan ”Spara”. Kontot kommer då läggas till i din telefon.

Observera att det finns flera andra appar som fungerar med Office 365/Exchange. Den officiella Outlook-appen fungerar bra, liksom OWA-appen. Föredrar du att använda dem istället får du gärna göra det!

Android

Lägg till kontot via Gmail-appen

 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka i övre vänstra hörnet för att öppna menyn.
 3. Till höger ser du nu en pil brevid ditt befintliga epostkonto, klicka på den för att öppna menyn för att hantera epostkonton.
 4. Klicka nu på ”Lägg till konto”.
 5. Välj nu ”Exchange och Office 365”, inte ”Outlook, Hotmail eller Live”.
 6. Skriv nu in din RUM-mejl och klicka nästa, därefter lösenord och nästa.
 7. Du kommer nu ha möjlighet att välja inställningar för hur ofta mejlen ska synkas och vad som ska synkas, t.ex. kontakter, kalender, mm.
 8. Din vanliga epost kommer nu ha synkas med RUM-mejlen och du kan närsomhelst växla mellan privata och rummejlen genom steg 2 och 3.

Lägg till kontot via Outlook-appen

 1. Öppna appen.
 2. Klicka på kugghjulet uppe till höger och välj ”Lägg till konto”.
 3. Välj ”Lägg till ett e-postkonto”.
 4. Om du har ett befintligt Office365 tillagt i någon annan app kommer du få upp detta här, annars kommer du direkt hamna på steg 5.
 5. Skriv nu in din RUM-mejl och lösenord, eventuellt får du angelösenordet två gånger.
 6. Du behöver nu acceptera att Outlook får synka mejl, kanlender, mm. med den här enheten.
 7. Kontot är nu klart för att användas.

Tack till Michael Johansson, Södra Elfsborgsdistriktet, för guiderna gällande Android!


Relaterade artiklar

Write a comment…