Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I Office 365 finns möjlighet att skapa delade postlådor. Dessa är funktionella då flera personer ska ha tillgång till samma E-postadress, utan att E-posten blir vidarebefordrad till enskilda E-postkonton. Skulle en person överlämna uppdraget kan accessen till postlådan antingen tas bort eller utökas till fler personer.

steg-för-steg guide

I denna del går vi igenom hur du öppnar en delad postlåda i Office 365.

Vad är en delad postlåda?

En delad postlåda är en postlåda du använder ensam eller tillsammans med andra. Brevlådan får sin egen e-postadress och alla mail som skickas dit når du enkelt via den delade postlådan. Jämfört med att få mailen till din vanliga E-postadress gör den delade postlådan att flera tillsammans kan svara på mail och samarbeta. Skulle någon lämna organisationen finns fortfarande mailen kvar och de som fortfarande är kvar som medlemmar i postlådan tappar inte någon information.

Hur öppnar jag postlådan?

Det finns flera sätt att öppna din delade postlåda, beroende på om du använder skrivbordsappen Outlook, onlineversionen av Outlook eller ett annat mailprogram. Följ det alternativ som passar dig bäst. Vänligen observera att dessa skiljer sig från varandra!

Skrivbordsappen Outlook

Har du behörighet för att se en delad postlåda dyker den automatiskt upp i Outlook i den vänstra kolumnen som visar dina konton. Du behöver alltså inte lägga till det manuellt.

Onlinebaserade Outlook (Outlook Web App, OWA)

I onlinebaserade Outlook, OWA, dyker inte de delade postlådorna upp automatiskt, utan du måste lägga till dem manuellt. Det finns två sätt att göra detta.

Alternativ 1: Separat webbläsarfönster

I det här läget öppnar du ett nytt webbläsarfönster där du ser alla mail i den delade postådan. När du är klar stänger du fönstret som vanligt och du måste upprepa proceduren nedan för att nå den igen.

Logga in i Outlook genom att gå till http://office.rum.se. Logga in med dina uppgifter. Tryck på länken för Outlook när du har loggats in.

När Outlook har öppnats trycker du på ditt namn längst upp till höger på skärmen. En sidomeny, ”Mina konton” öppnas. Tryck på ”Öppna en annan postlåda”. Skriv in det alias som gäller för postlådan (normalt e-postadressen till den delade postlådan utan @rum.se). Har du behörighet för att öppna postlådan kommer ett förslag på vilken postlåda du vill öppna visas. Tryck på detta förslag.

Ett nytt fönster kommer öppnas. Här ser du alla mail som kommit in i den delade brevlådan och du kan arbeta precis som vanligt i den, som att det vore ett vanligt mailkonto. Observera att alla mail i det här alternativet endast kan skickas som postlådans e-postadress – skicka alltså inga personliga mail som inte ska kunna läsas av postlådans övriga medlemmar ifrån den här vyn.

Alternativ 2: Lägg till delade postlådan i din vanliga postlåda

Du kan också permanent hitta den delade postlådan i OWA. Istället för att öppna den varje gång återfinner du den bland dina mappar till vänster i OWA.

  1. I Outlooks webbversion söker du upp den vänstra kolumnen där du hittar dina E-postmappar. Under rubriken ”Mappar” trycker du på den gröna länken ”Mer”.
  2. Du kommer då se samtliga E-postmappar som tillhör ditt E-postkonto. För att lägga till brevlådan högerklickar du på ditt namn i denna kolumn.
  3. I listan som nu visas går du till ”Lägg till delad mapp”.
  4. I fönstret som nu visas skriver du in namnet på postlådan. Du kan antingen skriva ett alias eller söka fritt på adressen. När systemet hittar brevlådan klickar du på förslaget.
  5. Under din privata postlåda kommer nu den delade brevlådan visas. För att gå in i den klickar du på dess namn.

Relaterade artiklar

Write a comment…