Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När nya Windows-enheter köps in till RUM:s kansli ska denna guide appliceras för installation av bland annat antivirus, Office-program och skrivare.

steg-för-steg guide

Vid ny- eller ominstallation av Windows-enheter på RUM:s kansli behöver följande säkerhetsprogram och drivrutiner installeras för att skrivare och liknande ska fungera. Observera att denna guide endast riktar sig till RUM:s personal och inte till övriga organisationer i Kulturkorridoren!

 1. Börja med att se till att du har uppkoppling mot Internet (kabel eller WiFi spelar ingen roll).
 2. Ladda ned säkerhetsprogramvaran Bitdefender Endpoint Protection här. Programmet installeras automatiskt och tar bort eventuella tidigare säkerhetsprogram.
 3. Ladda ned drivrutinerna till Ricoh-skrivarna här. Packa sedan upp ZIP-filen.
  1. Börja med att installera Ricoh MP C3003.
   1. Gå in i mappen ”Ricoh MP C3003”.
   2. Dubbelklicka på RP_SETUP64.EXE. Programmet kommer att ladda någon minut innan installationen påbörjas – bli därför inte orolig om det tar lång tid.
   3. När installationsfönstret öppnas trycker du först på ”Jag accepterar avtalet” och tryck sedan på ”Nästa”.
   4. Välj ”Lägg till en ny skrivare” och tryck sedan på ”Nästa”.
   5. Välj ”Anslut till en skrivarport eller LAN”. Under väljer du ”Sök skrivare efter angiven IP-adress”.
   6. Om nästa sida visar tre steg om att kontrollera att strömmen är igångslagen på skrivaren och att nätverkskabeln är inkopplad trycker du på ”Nästa”.
   7. I det nya fönstret som öppnas skriver du in IP-adressen: 10.13.11.11. Tryck sedan på ”OK”.
   8. I nästa fönster som öppnas markerar du vilken skrivare som ska användas. Gå ned i listan och leta efter Ricoh MP C3003 PCL 6_2. Markera bocken till vänster om namnet. Tryck på användarkod i trädet precis nedanför och skriv in din användarkod i det vita fältet under (användarkod får du från RUM:s kansli). Markera också bocken för ”Standardskrivare” om du vill att den ska vara detta. Tryck sedan på fortsätt.
   9. Skrivaren håller nu på att installeras. När programmet är klart visas ett nytt fönster med en uppmaning om att starta om datorn. Markera ”Ja, starta om nu” och tryck sedan på ”Slutför”.
 4. Installera Microsoft Office från Office-portalen. Du behöver en RUM.se-adress för att kunna göra detta.

Relaterade artiklar

Write a comment…