Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Formulärspluginet Caldera Forms har stöd för export av data som samlas in genom formulär i WordPress. Denna guide går igenom hur exporten går till.

steg-för-steg guide

Observera att export av poster endast fungerar om formuläret är inställt på att spara posterna i formuläret!

  1. Börja med att logga in i Adminpanelen i WordPress. Du når Adminpanelen på https://www.rum.se/wp-admin.
  2. Gå vidare till Caldera Forms i menyn.
  3. Leta reda på det formulär som du vill exportera (tryck inte på någon länk).
  4. När du hittat formuläret trycker du på Poster (visas nedan i gul markering).
  5. I fönstret visas nu alla sparade poster. Du kan nu välja att exportera dem. Tryck på "Exportera allt" (visas nedan i gul markering).
  6. En .csv-fil laddas nu ned i din webbläsare som du kan processa själv. Observera att viss textenkoderingen kan bli fel med Å, Ä och Ö och liknande tecken. Därför kan dessa tecken behöva bytas ut enligt nedan i Excel med Ctrl+H. För tillfället måste denna process göras manuellt så länge denna text är synlig, men IT-supporten håller i samråd med Caldera Forms på att försöka åtgärda detta problem.


ö -> ö

ä -> ä

Ã¥ -> å


Ã… -> Å

Ä -> Ä

Ö -> Ö


é -> é

Write a comment…